Cenník

Upratovanie Bratislava cenník - cenu stanovujeme každému zákazníkovi zvlášť, po získaní základných informácií o potrebách zákazníka nasleduje osobná obhliadka našou spoločnosťou a následne vám doručíme cenovú ponuku presne podľa vašich potrieb.

Je vykonanie obhiadky nutné?

Samozrejme, vykonanie obhliadky objektu pred vykonaním upratovacích prác je veľmi dôležité. Vyhnete sa tým prekvapeniam pri platení za vykonané upratovacie služby, pretože vám niektoré firmy povedia cenu až po vykonaní prác a zistení zložitosti vykonávaných činností. 

My vám v cenovej ponuke po obhliadke stanovíme presnú cenu, ktorá sa už meniť nebude. Tým vás odbremeníme od starostí ohľadom výšky ceny za upratovacie práce.

Cena sa môže navýšiť podľa stupňa znečistenia. Cena sa nenavyšuje dodatočne, na navýšenie budete vopred upozornený. 

Doprava v rámci Bratislavy 8€
Mimo Bratislvy 0,30€/km