KONTAKT


Mgr. Jaroslav Fekiač

+421 944 209 420

info@expressclean.sk

Sellcorp solutions s. r. o.
IČO: 56025831
Zapísaný na mestskom súde Bratislava 3, oddiel Sro, vložka č: 175705/B
Alžbetin dvor 569, 900 42 Miloslavov