BLOG

Vírus Covid 19, známy aj pod názvom Koronavírus, spôsobil vrásky už nejednému z nás. V tomto článku Vás prevedieme známymi faktami, ako aj spôsobmi, ktorými môžete čo najúčinnejšie chrániť seba aj svojich blízkych.

Prach(dust), je vo všeobecnosti používaný názov pre častice menšie ako 500 mikrometrov. Prach nachádzajúci sa v atmosfére pochádza z rôznych zdrojov. Prachom rozumieme aj drobné čiastočky pevných materiálov rozptýlené v ovzduší alebo usadené na predmetoch a stenách. V prachom zamorenom ovzduší sa najdlhšie udržujú čiastočky prevažne priemeru do...