BLOG

Prach(dust), je vo všeobecnosti používaný názov pre častice menšie ako 500 mikrometrov. Prach nachádzajúci sa v atmosfére pochádza z rôznych zdrojov. Prachom rozumieme aj drobné čiastočky pevných materiálov rozptýlené v ovzduší alebo usadené na predmetoch a stenách. V prachom zamorenom ovzduší sa najdlhšie udržujú čiastočky prevažne priemeru do...