Koronavírus - COVID 19 Ako s ním účinne bojovať?

30.10.2020

Vírus Covid 19, známy aj pod názvom Koronavírus, spôsobil vrásky už nejednému z nás. V tomto článku Vás prevedieme známymi faktami, ako aj spôsobmi, ktorými môžete čo najúčinnejšie chrániť seba aj svojich blízkych.

Ako sa chrániť?

  • nosením rúška (šanca na prenos ochorenia sa znižuje)
  • pravidelnou a častou dezinfekciou rúk
  • zbytočne sa nedotýkame dotykových plôch, ktorých sa dotýkajú aj iné osoby
  • po kontakte s inou osobou, prípadne po návšteve obchodu si vydenzifikujte ruky
  • pravidelnou dezinfekciou priestorov (domácnosti aj firmy)

Ako zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu priestorov rýchlo a lacno?

Dezinfekciu priestorov môžete zabezpečiť rôznymi spôsobmi, ktorých účinnosť je tiež rôzna.

Medzi najbežnejšie patrí cielená dezinfekcia dotykových plôch dezinfekčnými prípravkami, čím sa znižuje potencionálna hrozba šírenia vírusu z už nakazenej osoby na nenakazené osoby v domácnosti či vo firme.

Ďalšou formou dezinfekcie, ktorú ponúka aj naša spoločnosť, je dezinfekcia ozónom. Táto dezinfekcia je finančne mimoriadne nenáročná, rýchla a účinná na všetkých povrchoch a plochách, kam sa dostane vzduch.

Tento prístroj spája atómy kyslíka a tým vytvára atóm ozónu, ktorý pôsobí herbicídne a zabíja 99,99% baktérií, vírusov, plesní a iných nežiadúcich návštevníkov Vaších priestorov.

Cena dezinfekcie ozónom je pri zohľadnení jej účinnosti mimoriadne nízka, od 15€. Využite túto ponuku a objednajte si naše služby už dnes. Spoločnost Expressclean pracuje rýchlo, dezinfekciu vykonávame spravidla do 24 hodín od vytvorenia objednávky.